top of page

Names Of  The Victims Of Iran Protest 2022

NUMBER
NAME OF THE VICTIMS
AGE
CITY
DATE
1
...Barahui
?
KHASH
4/11/2022
2
...Gangozahrigi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
3
...Mirshekar
2
ZAHEDAN
30-9-2022
4
Abbas Luimi
22
?
5/11/2022
5
Abbas Shafiei
?
?
?
6
Abdul Ghafoor Dahmardeh
?
ZAHEDAN
30-9-2022
7
Abdul Ghafoor Noorbrahuei
?
ZAHEDAN
30-9-2022
8
Abdul Jalil Rakhshani
?
ZAHEDAN
30-9-2022
9
Abdul Khaliq Shahnawazi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
10
Abdul Majid Rigi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
11
Abdul Malik Shahbakhsh
?
ZAHEDAN
30-9-2022
12
Abdul Malik Shahnawazi
?
KHASH
4/11/2022
13
Abdul Salam Galwani
32
OSHNAVIEH
26-9-2022
14
Abdul Samad Barahuei
?
ZAHEDAN
30-9-2022
15
Abdul Samad Sabetizadeh
?
ZAHEDAN
30-9-2022
16
Abdul Wahid Tohidnia
?
ZAHEDAN
30-9-2022
17
Abdullah Mahmoudpour
21
ORUMIEH
21-9-2022
18
Abdullah Naroei
?
ZAHEDAN
30-9-2022
19
Abdullah Shahbakhsh
?
ZAHEDAN
30-9-2022
20
Abdulmanan Rakhshani
?
ZAHEDAN
30-9-2022
21
Abdulrahman Baluchikhah
?
ZAHEDAN
30-9-2022
22
Abolfazl Adinezadeh
16
MASHHAD
8/10/2022
23
Abolfazl Mehdipour
?
BABOL
?
24
Abu Bakr Nahtani
?
ZAHEDAN
30-9-2022
25
AbuBakr Alizehi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
26
Abulfazl Akbari Dost
?
LANGROD
?
27
Abulfazl Bao
16
?
21-9-2022
28
Adel Barichi
15
ZAHEDAN
28-10-2022
29
Afshin Asham
28
GHASRSHIRIN
26-10-2022
30
Afshin Shahamat
?
TEHRAN
25-9-2022
31
Ahmad Sargolzaei
?
ZAHEDAN
30-9-2022
32
Ahmad Shahbakhsh
?
ZAHEDAN
30-9-2022
33
Ahmadreza Qaliji
18
TEHRAN
30-9-2022
34
Ahmed Sarani
26
ZAHEDAN
30-9-2022
35
Ainaz Javaheri
15
KERMANSHAH
8/10/2022
36
Ali Agheli
28
ZAHEDAN
30-9-2022
37
Ali Akbar Brahuei
?
ZAHEDAN
30-9-2022
38
Ali Akbar Halghe begosh
?
ZAHEDAN
30-9-2022
39
Ali Akbar Heydarzadeh
?
KASHMAR
?
40
Ali Akbar Rabiei
40
ESFAHAN
2/10/2022
41
Ali Bani Asad
20
AHVAZ
?
42
Ali Barahuei
12
AHVAZ
?
43
Ali Basaki
?
TEHRAN
15-10-2022
44
Ali Fazeli
?
AMOL
28-10-2022
45
Ali Iraqi
?
?
?
46
Ali Jalili
?
TEHRAN
20-20-2022
47
Ali Kordkalahuri
?
KHASH
4/11/2022
48
Ali Mozaffari
?
?
21-9-2022
49
Ali Rozbahani
28
?
28-10-2022
50
Alireza Fathi
22
GHAZVIN
21-9-2022
51
Alireza Hosseini
26
?
23-9-22
52
Alireza Karimi
20
?
9/11/2022
53
Alireza Shojaei
?
BEHBAHAN
16-11-2022
54
Amanullah Khan Baji Zahi
?
ZAHEDAN
?
55
Amin Galehbeche
?
ZAHEDAN
30-9-2022
56
Amin Marafet (Marofi)
16
OSHNAVIEH
21-9-2022
57
Amin Nazari
?
ABADAN
24-11-2022
58
Aminullah Qoljaei
?
ZAHEDAN
30-9-2022
59
Amir (Arif) Gurbanpour
?
LASHTNESHA
29-10-2022
60
Amir Ali Fuladi
16
WEST ESLAMABAD
?
61
Amir Hossein Basati
15
KERMANSHAH
2/10/2022
62
Amir Hossein Mahdavi
?
RASHT
21-9-2022
63
Amir Hossein Parnian
19
ZAHEDAN
30-9-2022
64
Amir Hossein Rumiani Nazari
26
TEHRAN
26-10-2022
65
Amir Hossein Shams
?
NOWSHAHR
21-9-2022
66
Amir Mahdi Farkhipour
17
TEHRAN
28-9-2022
67
Amir Mahdi Malek Mohammadi
17
TEHRAN
21-9-2022
68
Amir Mohammad Gumshadzehi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
69
Amir Nowrozi
16
BANDARANZALI
22-9-2022
70
Amirhamzeh Shahnavazi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
71
Amirjavad Asadzad
?
?
?
72
Amirreza Naderzadeh
19
?
?
73
Aram Habibi
?
?
?
74
Aram Majd
?
?
?
75
Arash Pahlavn
27
MASHHAD
?
76
Arian Moridi
22
JAVANROD
9/10/2022
77
Arif Ashuri
?
?
9/10/2022
78
Arman Emadi
?
MARVDASHT
?
79
Arman Hassanzahi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
80
Armin Sayadi
18
KERMANSHAH
12/10/2022
81
Arnica Ghaemmaghami
17
TEHRAN
22-10-2022
82
Arshiya Imam Qolizadeh
?
HADISHAHR
?
83
Artin Rahmani
?
IZEH
16-11-2022
84
Arvin Molmali Golzari
18
FOLADSHAHR
22-9-2022
85
Asad Rahimi
?
?
?
86
Asra Panahi
15
ARDEBIL
12/10/2022
87
Avat Qaderpour
?
BUKAN
?
88
Aylar Haghi
23
TABRIZ
16-11-2022
89
Azim Mahmoud Zahi
?
KHASH
4/11/2022
90
Aziz Moradi
?
SANANDAJ
12/10/2022
91
Azizullah Kobdani
?
ZAHEDAN
30-9-2022
92
Balal Anshani
?
ZAHEDAN
30-9-2022
93
Balal Rokhshani
?
ZAHEDAN
30-9-2022
94
Behnam Layeghpour
?
RASHT
21-9-2022
95
Behnaz Afshari
?
TEHRAN
26-10-2022
96
Behzad Rigi
30
ZAHEDAN
30-9-2022
97
Borhan Karami
?
KAMYARAN
16-11-2022
98
Danesh Rahnama
25
ORUMIEH
21-09-2022
99
Danial Shahbakhsh
11
ZAHEDAN
30-09-2022
100
Daniel Pabandi
17
SAQEZ
16-11-2022
101
Dariush Alizadeh
?
SANANDAJ
8/10/2022
102
Diako Mehrnavaei
32
?
20-09-2022
103
Diana Mahmoudi
7
PIRANSHAHR
29-10-2022
104
Ebrahim Gorgij
?
ZAHEDAN
30-9-2022
105
Ebrahim Mirzaei
42
SANANDAJ
26-10-2022
106
Ebrahim Sadri
?
DIVANDAREH
19-11-2022
107
Ehsan Alibazi
16
SHAHRQODS
23-09-2022
108
Ehsan Khajavi
15
DEZFOL
23-10-22
109
Ehsan Khan Mohammadi
?
TEHRAN
1/10/2022
110
Elahe Saidi
?
SAQEZ
SEP.2022
111
Emad Heydari
31
AHVAZ
?
112
Erfan Khazai
?
SHAHRYAR
21-9-2022
113
Erfan Nazarbeigi
?
TEHRAN
29-09-2022
114
Erfan Rezaei
?
?
?
115
Erfan Zamani
20
LAHIJAN
3/11/2022
116
Esmail Abil
?
ZAHEDAN
30-9-2022
117
Esmail Hosseinzahi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
118
Ezatullah Shahbazi
?
?
22-10-2022
119
Faegh Mam Qadri
35
?
9/11/2022
120
Fardin Bakhtiari
?
SANANDAJ
21-9-2022
121
Farid Kuravand
?
ASALUYEH
?
122
Farjad Darvishi
23
?
21-9-2022
123
Farzad Shahbakhsh
?
ZAHEDAN
30-9-2022
124
Farzaneh Kazemi
?
GHAZVIN
12/10/2022
125
Farzin Farrokhi
?
SAQEZ
SEP.2022
126
Farzin Lotfi
?
REZVANSHAHR
20-9-2022
127
Farzin Marufi
?
?
?
128
Fereydoun Ahmadi
?
?
21-9-2022
129
Fereydoun Faraji
28
BANEH
27-10-2022
130
Fereydoun Mohammadi
?
SAQEZ
19-09-2022
131
Ferishte Ahmadi
32
MAHABAD
27-10-2022
132
Fouad Ghadimi
?
DIVANDAREH
21-9-2022
133
Fouad Sawari Javan
?
DIVANDAREH
19-11-2022
134
Ghazale Chalabi
33
AMOL
21-9-2022
135
Habibullah Fathi
?
DIVANDAREH
19-11-2022
136
Hadi Haghshenas
?
ESFAHAN
23-10-2022
137
Hadis Najafi
?
KARAJ
?
138
Haider Naroei Rashid
?
ZAHEDAN
30-9-2022
139
Hamed Bajizahi
?
ZAHEDAN
17-10-2022
140
Hamed Salahshur
?
IZEH
?
141
Hamed Sedighi
?
GHESHM
17-11-2022
142
Hamid Foulavand
?
PAKDASHT
23-09-2022
143
Hamid Goli
?
?
?
144
Hamid Isazahi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
145
Hamid Naroei (son of Muhammad Ali)
?
ZAHEDAN
30-9-2022
146
Hamid Naroei (son of Rashid)
?
ZAHEDAN
30-9-2022
147
Hamid Saeed Mozafari
?
TEHRAN
15-10-2022
148
Hamid Saneipour
?
HAMEDAN
?
149
Hamidreza Malmir
?
KARAJ
26-10-2022
150
Hamidreza Rouhi
19
TEHRAN
18-11-2022
151
Hamza Naroei
?
ZAHEDAN
30-09-2022
152
Hananeh Kia
22
NOWSHAHR
21-09-2022
153
Haniye Moradi
?
YAZD
18-11-2022
154
Hasti Naruei
?
?
30-9-2022
155
Hedieh Naimani
25
NOWSHAHR
23-09-2022
156
Himan Aman
?
BUKAN
23-11-2022
157
Hossein AbdPanah
?
SANANDAJ
19-11-2022
158
Hossein Akbarzadeh
?
TEHRAN
15-10-2022
159
Hossein Alikia
23
NOWSHAHR
21-09-2022
160
Hossein Jezi
21
TEHRAN
16-10-2022
161
Hossein Mohammadi
?
KERMANSHAH
?
162
Hossein Morovatti
?
GHARCHAK
23-09-2022
163
Hossein Zarinjoei
?
?
?
164
Iman Behzadpour Ahl
?
SANANDAJ
19-09-2022
165
Iman Mohammadi
?
WEST ESLAMABAD
21-09-2022
166
Isa Biglari
?
?
?
167
Ismail Dezvar
?
SAQEZ
9/10/2022
168
Ismail Heydari
?
ARDEBIL
22-09-2022
169
Ismail Molodi
35
MAHABAD
26-10-2022
170
Jabbar Farghizadeh
?
MARIVAN
?
171
Jaber Shirouzehi
12
ZAHEDAN
30-9-2022
172
Jafar Ghorbani
?
KAMYARAN
31-10-2022
173
Jalil Ghanbarzahi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
174
Jalil Mohammadzahi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
175
Jalil Rakhshani
?
ZAHEDAN
30-9-2022
176
Jamal Abdul Naser MohammadHasni
?
ZAHEDAN
30-9-2022
177
Jamshid Fathi
?
DIVANDAREH
19-11-2022
178
Javad Heydari
40
QAZVIN
22-9-2022
179
Javad Khansari
36
TEHRAN
23-09-2022
180
Javad Posheh
11
ZAHEDAN
30-9-2022
181
Kamal Ahmadi
?
MAHABAD
20-11-2022
182
Kamal Feghhi
?
BUKAN
12/10/2022
183
Kambiz Rigi
?
KHASH
4/11/2022
184
Kamran Shahbazi
?
TEHRAN
8/10/2022
185
Kanan Aghaei
?
KARAJ
22-9-2022
186
Karavan Qaderi
16
PIRANSHAHR
20-11-2022
187
Keyvan Darvishi
?
SANANDAJ
26-10-2022
188
Keyvan Sharif
?
SANANDAJ
26-10-2022
189
Khalil Ghanbarzahi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
190
Khodanur Lajaei
?
ZAHEDAN
30-9-2022
191
Kian Pirfalak
9
IZEH
16-11-2022
192
Kobra Sheikh Saqqa
55
MAHABAD
27-10-2022
193
Komeil Amirkhanlou
?
KARAJ
8/11/2022
194
Kumar Daroftadeh
16
?
30-10-2022
195
Lal Mohammad Alizahi
?
ZAHEDAN
30-9-2022
196
Lal Mohammad Anshani
?
ZAHEDAN
30-9-2022
197
Lal Mohammad Anshini (son of Sharif)
?
ZAHEDAN
30-9-2022
198
Lina Namvar
21
TEHRAN
SEP.2022
199
Maedeh (Mahak) Hashemi
?
SHIRAZ
?
200
Maedeh Javanfar
28
RASHT
26-10-2022
IMG_3347_edited.jpg
bottom of page